De hygiëne-uitzondering bij het herroepingsrecht

Tandenborstels, scheerapparaten en oordopjes voor op muziekfestivals. Zomaar een aantal producten waarop veel webshopeigenaars liever geen herroepingsrecht van toepassing zien. De kans dat je het product opnieuw verkoopt is immers nihil. Voor zulke producten is de zogenaamde 'hygiëne-uitzondering' op het herroepingsrecht in het leven geroepen. Lees in dit artikel de details over dit onderwerp.

 

Leestip: Klant Berg­zeit mocht de Smart Re­view As­sis­tant tes­ten. Het re­sul­taat? Ze be­spa­ren de helft van de tijd waar­in ze op klan­ten re­a­ge­ren! In dit klant­ver­haal ver­telt Ute Le­hner (Shop Re­puta­ti­on Ma­na­ger bij Berg­zeit) over haar er­va­ring. Lees verder

1. Wat zijn hygiëne-producten?

Bepaalde producten zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt om opnieuw te worden verkocht nadat ze eerst zijn geretourneerd. Soms ligt het voor de hand wat hieronder valt, maar soms denk je er niet direct bij na. Tandenborstels of scheerapparaten liggen natuurlijk vrij voor de hand, maar oordopjes voor festivals of earbuds om naar muziek te luisteren zijn ook hygiëne-producten. Denk daarnaast aan bepaalde cosmetica, zoals lippenstift, of aan matrassen. Ook producten met een digitale inhoud zijn moeilijk te retourneren.

 

 

 

In dit artikel gaan we verder in op wat het precies inhoudt en hoe je als verkoper (en klant!) weet of een product omwille van hygiëne kan worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

2. Het wettelijke herroepingsrecht is niet absoluut

Consumenten kunnen niet bij elke online aankoop gebruik maken van het herroepingsrecht. Met herroepingsrecht bedoelen we dus het recht om te retourneren.

Sinds 13 juni 2014, de dag waarop de Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU) in de Nederlandse wet is geïmplementeerd, worden in art. 6:230p BWde uitzonderingen op het herroepingsrecht beschreven. Deze opsomming is een uitbreiding van het aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht ten opzichte van de periode voor de implementatie van de Richtlijn Consumentenrechten.

De hygiëne-uitzondering is dus iets anders dan non-conformiteit en wettelijke garantie. Hygiëne-producten hebben namelijk wél recht op garantie.

 

 

3. De hygiëne-uitzondering in detail

Artikel 6:230p onderdeel f sub 1

De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende: de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Om goederen op basis van artikel 6:230p onderdeel f sub 1 uit te sluiten, moeten er echte redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn om een verzegeling te gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld een beschermende verpakking of een beschermfolie. Deze uitzondering kan bijvoorbeeld worden toegepast op de volgende goederen als de consument na levering de verzegeling verbreekt, denk aan cosmetica zoals lippenstiften.


 

Leestip: Wil je zeker weten dat je alles juist doet volgens de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG)? Download onze gratis check­list voor een over­zicht!

 

Daarbij maakt het Hof een vergelijking met kledingstukken:  “Zoals bij een kledingstuk kan worden aangenomen dat de handelaar in staat is om de matras door reiniging of ontsmetting geschikt te maken voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne".

Dus als je als verkoper in staat bent om het product te reinigen of ontstemming zonder afbreuk te doen aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne, kan de consument het product retourneren en dient de verkoper de betaalde kosten te restitueren.

Zit je dan als verkoper met de gebakken peren?

4. Waardevermindering

Nee, er bestaat nog iets als waardevermindering.

Als het product beschadigd retour komt, door de schuld van de consument, dan hoeft de verkoper de waardevermindering niet terug te betalen.

De waardevermindering van de goederen kan met name bestaan uit de kosten voor de reiniging en reparatie van de goederen en, als de goederen niet meer als nieuw kunnen worden verkocht, het objectief gerechtvaardigde inkomensverlies voor de handelaar als het teruggezonden goed als tweedehands moet worden verkocht.

Of het testen van de goederen door de consument verder is gegaan dan wat nodig was om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen, zal bij een geschil per geval moeten worden beoordeeld. De vergelijking met wat de consument normaal kan doen in een fysieke winkel, is een goed referentiepunt, bijvoorbeeld:

 • om een kledingstuk in een winkel te kunnen passen, hoeven etiketten niet te worden verwijderd.

 

 

5. Informatieverplichting

Wil je je op de hygiëne-uitzondering beroepen als verkoper? Dan ben je verplicht hierover in je webshop gedetailleerde te informeren. Dat betekent dat je voor de betreffende producten (of het gehele productaanbod) op een duidelijke en begrijpelijke wijze de informatie moet verstrekken dat het herroepingsrecht verloren gaat, om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming, wanneer de consument de verzegeling van het product verbreekt. Je kunt deze informatie bijvoorbeeld verstrekken op de pagina waarop je informeert over het herroepingsrecht.

*Neem contact op als je dit goed gecommuniceerd wil hebben in je verplichte juridische documenten.

6. Kortom

De hygiëne-uitzondering komt tegemoet aan de wens van de praktijk, waarin het herroepingsrecht voor bepaalde producten, om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming, als ongewenst en onrechtvaardig werd gezien. Van sommige producten is bekend dat ze onder de uitzondering vallen. Voor de meeste producten is dit echter (nog) onduidelijk. Als hulpmiddel bij de correcte toepassing kun je de onderstaande checklist als richtlijn gebruiken:

 • Het product wordt met een verzegelde verpakking geleverd;
 • De handelaar is in niet staat is om het product door reiniging of ontsmetting geschikt te maken voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • Op de website wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd over het toepassen van de uitzondering.

Indien je op het bovenstaande cumulatief ja kunt antwoorden, dan kun je het product uitsluiten van het herroepingsrecht.

Tip

Voor andere cosmetica die niet kunnen worden beschouwd als verzegeld om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, kun je de consument een andere manier bieden om jou product te testen als in een winkel, bijvoorbeeld door een gratis tester bij het product te voegen. Op die manier zou de consument de verpakking van het product niet hoeven te openen om gebruik te maken van zijn recht om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen.

Heb je vragen neem dan contact op met onze expert op het gebied van juridische zaken:

Rhodebenissan.jonker@trustedshops.de

 

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang onze laatste content in je mailbox.  Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Gepubliceerd op: 16 augustus 2017
Geüpdate op: 8 februari 2022

17-06-2021

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevens­bescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen