Bel ons 020 709 1235

Maak een

belafspraak

Btw in e‑commerce: wat verandert er vanaf juli?

30.03.2021, 7m

Mede door de snelle groei van de online verkoop in de af­gelopen maanden, heeft de Europese Unie de wijzigingen van het btw-stelsel van de Unie versneld ingevoerd. Heb je een webshop en verkoop je internationaal (binnen of buiten de Europese Unie)? Lees dan verder om te weten te komen wat er vanaf juli dit jaar verandert en hoe je jouw bedrijf voorbereidt.

Volgens gegevens van de Europese Commissie lopen de EU-lidstaten jaarlijks nog steeds bijna 150 miljard euro aan belastinginkomsten uit de belasting over de toe­gevoegde waarde (btw) mis.

Van dit bedrag komt naar schatting ongeveer 50 miljard euro in handen van criminelen, fraudeurs en waarschijnlijk zelfs terroristen.

Om deze reden, en vanwege de snelle groei van de elektronische handel als gevolg van covid-19, heeft de Europese Commissie besloten de wijzigingen in de hervorming van het BTW-stelsel van de EU versneld door te voeren.

Deze hervorming heeft tot doel verlies van belasting­inkomsten te voorkomen en grens­overschrijdende btw-fraude aanzienlijk terug te dringen, zodat Europese en niet-Europese bedrijven onder gelijke voor­waarden met elkaar kunnen concurreren.

 

 

Wanneer zullen de veranderingen worden doorgevoerd?

De wijzigingen in de btw-hervorming worden op 1 juli 2021 in alle EU-lidstaten van kracht en zullen gevolgen hebben voor alle online handel.

De btw-richtlijn bevat de volgende hervormingswijzigingen:

  • Afschaffing van drempels voor verkoop op afstand.

  • Einde van de btw-vrijstelling op de invoer van zendingen van lage waarde.

  • Btw-plicht voor marktplaatsen voor de verkoop op afstand van uit derde landen ingevoerde goederen.

Om de betekenis van deze wijzigingen beter te begrijpen, is het van belang dat we eerst de huidige situatie bekijken.

Huidige btw-situatie in de online handel

Momenteel is het zo dat wanneer de jaaromzet van een webshop aan buitenlandse klanten een bepaalde drempel overschrijdt, de webshop zich moet registreren bij de belastingautoriteit van het land waarnaar hij de producten levert en de belasting van dat land moet heffen.

Maar als de webshop die bepaalde drempel niet overschrijdt, wordt bij de facturering aan buitenlandse klanten alleen de btw van het land van oorsprong (d.w.z. de btw van het land waar de onlineshop is geregistreerd) toegepast.

 

 

 

Bijvoorbeeld:

Stel, je hebt een webshop met een Nederlands btw-nummer en je verkoopt je producten aan Duitse consumenten en de respectieve jaaromzet bedraagt meer dan 100.000 euro (laten we aannemen dat dit cijfer de in Duitsland vastgestelde drempel is). In dat geval ben je verplicht je voor belastingdoeleinden in Duitsland te laten registreren, tegen het in dat land geldende btw-tarief te factureren en de btw-afrekening in dat land te verrichten.

Maar als die omzet geen 100.000 euro bedraagt, hoef je je in Duitsland niet voor belastingdoeleinden te laten registreren en mag je blijven factureren tegen het btw-tarief van jouw land. Voor goederen in Nederland en België is dat meestal 21%.

⚠️ Opmerking: De btw-voorwaarden worden in elke lidstaat afzonderlijk vastgesteld en elke staat stelt een andere drempel vast.

Wat de invoer betreft, zijn goederen van minder dan 22 euro bovendien vrijgesteld van btw-afdracht, wat kan leiden tot fraude bij de aangifte van de aangekochte producten.

De nieuwe btw in e‑commerce

De nieuwe wijzigingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, hebben tot doel de praktijken op het gebied van de belasting op online handel te verbeteren. Dit kan een uitdaging zijn voor sommige webshops, dus wij raden aan een belastingadviseur in te schakelen om de taken te vergemakkelijken en te stroomlijnen.

De belangrijkste wijzigingen in de hervorming van het btw-stelsel die relevant zijn voor de online handel, zijn de volgende:

1. Afschaffing van de drempels voor verkoop op afstand

Vanaf 1 juli 2021 zullen webshops met een jaaromzet van meer dan 10.000 euro aan klanten in andere lidstaten van de EU moeten factureren tegen het btw-tarief van het land van bestemming.

Met deze nieuwe hervorming worden de nationale drempels afgeschaft, zodat er één drempel is voor alle lidstaten.

Het goede nieuws is dat het dankzij het éénloketsysteem (ook wel One Stop Shop, OSS, genoemd), een webportaal waar de btw elektronisch wordt aangegeven en betaald, niet nodig zal zijn om zich voor belastingdoeleinden in een andere staat te laten registreren. Dit maakt het voor de online handel gemakkelijker om aan de wetgeving te voldoen.

 

 

 

Dit éénloketsysteem zal verantwoordelijk zijn voor het doorsturen van de geïnde belastingen naar de desbetreffende lidstaat van de Unie.

Daartoe zullen de bedrijven zich in dit systeem moeten inschrijven en de verschillende btw-tarieven moeten kennen die in de rest van de Staten op hun producten van toepassing zijn, aangezien deze in de facturen moeten worden vermeld.

2. Einde van de btw-vrijstelling op de invoer van zendingen van lage waarde

Volgens de nieuwe regels zal elke invoer uit een land buiten de Europese Unie (een derde land) in de lidstaat van bestemming aan btw onderworpen zijn, ongeacht de waarde van de invoer.

Bijvoorbeeld:

Stel dat een Nederlandse webshop een import met een waarde van minder dan 22 euro van de Verenigde Staten naar Nederland wil doen. In dit geval zal de webshop de btw-kosten van Nederland als lidstaat en omdat dit het land van bestemming is, voor zijn rekening moeten nemen.

 

 

 

Wat douanerechten betreft: als de omzet minder dan 150 euro bedraagt, is de webshop in de lidstaat vrijgesteld van douanerechten. Als de omzet echter meer dan 150 euro bedraagt, moet de webshop van de lidstaat (land van bestemming) een volledige douaneaangifte indienen en de bijbehorende kosten dragen.

3. Btw-plicht voor marktplaatsen voor de verkoop op afstand van uit derde landen ingevoerde goederen

Marktplaatsen zoals Amazon of eBay zullen voor btw-doeleinden ook als verkopers worden beschouwd, zodat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het beheer van de btw wanneer het bedrijf dat van hun diensten gebruik maakt, niet in de Europese Unie is gevestigd en goederen naar de EU uitvoert.

Bijvoorbeeld:

Als een webshop in China op Amazon Nederland (Amazon.nl) opereert, wordt Amazon.nl, hoewel het in dit geval slechts een tussenpersoon is, volgens de nieuwe wet voor btw-doeleinden als een verkoper beschouwd en moet het dus het btw-beheer van de winkel op zich nemen.

Amazon.nl neemt het btw-beheer van de Chinese webshop op zich voor de transactie die op zijn marktplaats wordt verricht.

Kortom: marktplaatsen worden verantwoordelijk voor de afhandeling van de btw voor derde landen die hun producten in EU-lidstaten verkopen.

 

 

Kortom

De invoering van één Europees btw-stelsel dat eenvoudiger is en de belastingfraude terugdringt, is al lang een van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie en de noodzaak om dit stelsel in te voeren is de afgelopen maanden toegenomen door de sterke groei van de online handel.

Vanaf juli van dit jaar zullen de nieuwe regels in werking treden met als doel de procedures te centraliseren en de belastingheffing te optimaliseren door middel van duidelijke regels voor alle lidstaten. Het nieuwe btw-stelsel zal Europese bedrijven helpen om de voordelen van de interne markt ten volle te benutten en op de wereldmarkten te concurreren.

 

nl-teaser-L-legal-newsletterBlijf op de hoogte! 📬

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang onze laatste content tweewekelijks in je mailbox.

Aanmelden voor nieuwsbrief ️