Herroepingsrecht bij digitale inhoud

10.09.2019, 4m

Ook voor de online verkoop van digitale inhoud geldt het wettelijke herroepingsrecht. Onder bepaalde voorwaarden kan de consument hier echter geen beroep op doen. Wat we onder “digitale inhoud” verstaan en onder welke voorwaarden producten uit deze categorie van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd, lees je in dit artikel.

Juridisch topic

Volgens Artikel 6:230p BW heeft de consument geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop als het gaat om:

 • De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met 

 1. uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en 

 2. de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Verkoop je digitale inhoud via een gegevensdrager die niet verzegeld is

Bijvoorbeeld: Cd’s, dvd’s of computerspellen,

 • Dan geldt de bedenktijd van 14 dagen.

 

Verkoop je digitale inhoud via een verzegelde gegevensdrager

 • Dan geldt de normale bedenktijd van 14 dagen als de verzegeling niet wordt gebroken

 • wordt de verzegeling wel gebroken dan vervalt het herroepingsrecht

 

Je dient op je webwinkel duidelijk aan te geven dat het recht op retourneren vervalt bij het verbreken van de verzegeling.

Dit zijn dus de algemene uitzonderingen op het wettelijke herroepingsrecht. We leggen hieronder uit hoe je digitale inhoud kunt delen, zonder het valt onder het wettelijke herroepingsrecht.

 

Wat is digitale inhoud?

In het Burgerlijk Wetboek wordt digitale inhoud als volgt omschreven: “gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden”.

Digitale producten die op een duurzame gegevensdrager worden geleverd, zoals bijv. cd´s en dvd´s, zijn dus niet te kwalificeren als digitale inhoud omdat ze niet digitaal worden geleverd.

Waar moet je dan wel aan denken? Muziek, spellen, software, apps en andere content die langs de digitale weg worden geleverd, bijvoorbeeld middels downloading, streaming of toegang.

 

Hoe kun je digitale producten dan herroepen?

Dat is een goede vraag. Hoe retourneer je bijvoorbeeld een gedownload boek of spel?

Uitzonderingen voorbehouden, lijkt het voor de meeste digitale inhoud onmogelijk om deze terug te geven aan de verkoper (zonder deze ook zelf te behouden).

Dit verhindert echter niet dat de consument ook bij de online aankoop van deze producten gebruik kan maken van het wettelijke herroepingsrecht.

Voor de webwinkeleigenaar betekent dit een verplichting tot terugbetalen zonder dat hij het verkochte product daadwerkelijk terugkrijgt. Een win-win situatie voor de consument!

 

Hoe kan ik voorkomen dat de consument de aankoop van digitale inhoud herroept?

Ook de wetgever heeft gezien dat de consument een wel heel voordelige positie ten opzichte van de shop eigenaar zou hebben, indien er geen uitzondering op het herroepingsrecht voor digitale inhoud die niet wordt geleverd op een materiële drager, zou bestaan.

Deze digitale inhoud valt namelijk buiten het bereik van het herroepingsrecht, wanneer de consument uitdrukkelijk heeft toegestemd dat mag worden begonnen met de levering tijdens de herroepingstermijn en heeft verklaard daarmee afstand te doen van zijn recht op herroeping.

Is jouw bedrijf AVG proog? Download onze gratis checklist!

Een dergelijke verklaring kan je bijvoorbeeld in je bestelproces opnemen, samen met een checkbox die door de consument moet worden aangevinkt. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen die suggereren dat dit geen verplicht onderdeel van het bestelproces mag zijn.

Het gevolg van het niet geldig verkrijgen van toestemming is dat consumenten wel een beroep kunnen doen op het herroepingsrecht en digitale inhoud kunnen kopiëren en retourneren.

 

Is er ook nog een andere mogelijkheid?

De herroepingstermijn voor digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

Wordt de digitale inhoud pas na afloop van de herroepingstermijn geleverd, dan heeft de consument geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van het wettelijk herroepingsrecht.

Ook op deze manier kan je dus voorkomen dat de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht.

 

Uitzonderingen

Als er sprake is van software als een dienst, dan gelden de regels van het herroepingsrecht voor diensten.

Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten begint de termijn te lopen de dag nadat de overeenkomst is gesloten. Als deze overeenkomst wordt gesloten op een website, begint de termijn te lopen op het moment dat de consument klikt op de knop bestelling met betalingsverplichting.

Het herroepingsrecht vervalt in dit geval als:

 • De dienst die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 dagen bedenktijd en 

 • Waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

 

Vermelding in de Algemene Voorwaarden

Als je hier gebruik van gaat maken, dan is het belangrijk dat je een aanpassing toevoegt aan je algemene voorwaarden. Hieronder vind je voorbeelden van hoe je dit zou kunnen verwoorden:

 • “Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten: Overeenkomsten voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.“

 • “Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.“

 • “Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk  uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.“

Conclusie

Verkoop je digitale inhoud die je niet op een materiële drager maar online levert, dan moet je er van bewust zijn dat het wettelijk herroepingsrecht van toepassing is.

Om te voorkomen dat consumenten gratis van je producten gebruik kunnen maken door het uitoefenen van het herroepingsrecht, moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan de wettelijke voorwaarden zodat de verkoop van digitale inhoud in je webwinkel is uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Ook kan je ervoor kiezen pas te leveren na afloop van de herroepingstermijn.

New call-to-action