Hoe bepaal je de waarde van jouw webshop?

04.06.2020, 5m

Hoeveel is jouw webshop waard? Het is iets waar je misschien niet altijd stilstaat, maar jouw webwinkel heeft een bepaalde waarde, net als gewone bedrijven. Je denkt hier waarschijnlijk pas over na als je jouw winkel gaat verkopen, of als je juist een bestaande wilt kopen. Dit is wat je moet weten.

blogTitle-webshop_value-w680h280

Voor kopers: make or buy?

Veel nieuwe webshophouders overwegen bij hun start vooral voor welke webshopsoftware ze moeten gaan: wordt het een hosted pakket of open source? Ondernemers die wat meer ervaring hebben, overwegen vaak nog een ander scenario: het overnemen van een bestaande webwinkel. Vrijwel altijd wordt de identiteit dan mee over genomen, dus als koper bedenk je dan helaas niet meer zelf een bedrijfsnaam/domeinnaam. Er staan echter veel voordelen tegenover: zo zijn er Google posities, is er al omzet, een bestaand klanten bestand, en liggen er afspraken met leveranciers. De kans op succes met een overname is dan ook groter dan met het zelf starten: van de laatste categorie bestaat de helft niet meer na 5 jaar, terwijl 90% van de overgenomen bedrijven nog wel bestaan! Maar er is wel een investering voor nodig en dan loop je al snel tegen de vraag aan ‘wat is een webwinkel waard’?

Voor verkopers: de exit

Inmiddels zijn er rond de 80.000 webwinkels in ons land, waaronder de nodige shops van ondernemers die best zouden willen verkopen. De reden kan zijn dat het online ondernemen lastig bleek dan gedacht, maar wat je in de praktijk ook veel ziet is dat een ondernemer na 5-10 jaar simpelweg toe is aan iets anders. Als men een reguliere baan in loondienst zou hebben, dan wordt er om de zoveel jaar gewisseld van werkgever. Maar als eigenaar van een (web)bedrijf is dat lastiger. Verkoop van het bedrijf (de zogenaamde ‘exit’) is dan een goede optie. Niet iedere ondernemer realiseert het zich, maar er is zeker vraag in de markt naar webshops van alle formaten en deze overnamemarkt is de afgelopen jaren volwassener geworden met de komst van platforms als WebshopOvername.nl. Dus ook ondernemers die overwegen om hun webshop te verkopen lopen tegen de vraag aan ‘wat is mijn webwinkel waard?’.

In dit artikel zal voor zowel verkopers als kopers stap voor stap de beste aanpak worden beschreven, waarmee (op hoofdlijnen) een idee kan worden gevormd van de manier waarop waarde bepaald zou moeten worden.

De verschillende manieren van webshop waarderen

Er worden in de markt verschillende manier gehanteerd voor het bepalen van bedrijfswaarde: de intrinsieke waarde, multiples en de discounted cash flow methode bijvoorbeeld.

1. Intrinsieke waarde – Deze waarderingsmethode wordt ook wel de boekhoudersmethode genoemd. In principe wordt hier enkel gekeken naar het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa (bezittingen) en de marktwaarde van het vreemd vermogen (leningen). De intrinsieke waarde wordt ook wel het ‘zichtbare eigen vermogen’ genoemd en is makkelijk vast te stellen aan de hand van een jaarverslag. Voor de gemiddelde webwinkel pakt deze methode niet heel positief uit: er staat vaak relatief weinig op de balans (naast de voorraad) en een (hopelijk groot) deel van de waarde zit in de goodwill die niet op de balans staat (tenzij de webshop in kwestie zelf is overgenomen).

2. Multiples – Een veel gebruikte methode zijn de zogenaamde ‘multiples’ waarbij bedrijfswaarde wordt vastgesteld door een factor (de multiple) op de (meestal) EBITDA los te laten. De bedrijfswaarde zou dan 3 x EBITDA kunnen zijn. Het zal je niet verbazen dat de eenvoud veel mensen bekoort, echter is het belangrijk om erg voorzichtig te zijn met deze methode: een multiple is eigenlijk alleen toepasbaar wanneer het te waarderen bedrijf echt vergelijkbaar is met de groep ‘peer transacties’ waarvan de multiple is afgeleid. In de praktijk gebeurt dit vaak niet zorgvuldig genoeg en dan kan je je afvragen of de methode wel betrouwbaar genoeg is. Een bijkomend nadeel is dat multiples (net als de intrinsieke waarde) vooral op de performance van een webshop in het verleden zijn gebaseerd, terwijl een koper vooral geïnteresseerd zal zijn in de toekomstige performance.

Maar welke methode is dan wel geschikt?

3. Discounted Cash Flow (‘DCF’) – De laatste waarderingsmethode is de basis methodiek van register valuators en wordt alom gezien als de beste methode om bedrijfswaarde van MKB-bedrijven mee vast te stellen.

Nu moeten we eerst vaststellen dat er helaas geen enkele volledig objectieve waardebepaling bestaat. Iedere methode bevat enige mate van subjectiviteit. Maar de DCF-methode is wel de meest geaccepteerde methode, vooral omdat er wordt gekeken naar de toekomstige kosten en baten. Met deze DCF-methode worden toekomstige kasstromen gewaardeerd en ‘contant gemaakt’ door te berekenen welke kosten er moeten worden gemaakt om die kasstromen daadwerkelijk te realiseren.

De redenering achter de Discounted Cash Flow is dat ‘huidig geld’ meer waarde heeft dan ‘toekomstig geld’. Bedenk daarbij of je liever nu 100 euro in je broekzak hebt zitten, of over een jaar met alle risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 100 euro heeft op dit moment voor minder waarde voor je dan de 100 euro in jouw broekzak. Hoeveel dat toekomstige geld minder waard is, hangt af van verschillende risicofactoren die verder zullen worden toegelicht.

Webshop waarde bepalen met de Discounted Cash Flow methode

Volgens de DCF-methodiek wordt waarde bepaald met 3 elementen: Tijd, Geld en Onzekerheid (risico). Dat komt naar voren middels 2 variabelen:

1. De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen (de ‘free cash flow’)

2. De kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘rendementseis)

In formulevorm komen ze als volgt terug:

webshopwaarde

De vrije kasstroom wordt berekend door de EBIT (omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening: de bedrijfswinst) te corrigeren voor vennootschapsbelasting, afschrijvingen, (des)investeringen en mutaties in het werkkapitaal en voorzieningen. Dit klinkt lastiger dan het is: Voor de meeste webshops spelen deze correcties maar in beperkte mate. Vooral de wijziging in werkkapitaal (voorraad) zal bij een groeiende webwinkel van toepassing zijn.

De rendementseis kan vervolgens worden bepaald aan de hand van de risicoloze rente (Rf) + de marktpremie voor investeringen (Rm ). Daar tellen we vervolgens een algemene risicopremie bij op voor webshops (Rs), die vervolgens nog kan worden gecorrigeerd voor de sterke & zwakke punten van een specifieke webshop (Ru). Een rendementseis kan via zo’n build up methode bijvoorbeeld op 23% uitkomen. Je maakt de toekomstige kasstromen dan dus contant aan de hand van deze 23% (oftewel je deelt de kasstromen per jaar door 1,23 tot de macht van het betreffende jaar).

Aandachtspunten bij het bepalen van webshop waarde

Webshophouders tellen wel eens hun voorraadwaarde bij de berekende waarde op. Dat is niet de bedoeling. Volgens de DCF-methode is voorraad een bedrijfsmiddel waarmee de vrije kasstromen worden gerealiseerd. Zonder dat middel zijn de kasstromen niet te realiseren. Als de voorraadwaarde hoger is dan de berekende bedrijfswaarde, dan zou je wellicht beter kunnen liquideren. Wel is het theoretisch mogelijk om een hoge voorraad in de prognoses af te bouwen en deze eenmalige baten meenemen in de waardering.

Wat we verder regelmatig tegenkomen is dat webshophouders de kasstromen niet corrigeren voor hun eigen uren en dat is wel de bedoeling: Deze uren zijn ‘kosten’ die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening.

Verder is het goed om te beseffen dat ‘waarde’ in de praktijk niet overeen komt met ‘prijs’: De waarde is het bedrag dat wij hebben berekend aan de hand van de toekomstige inkomsten, gecorrigeerd voor risico en termijn. De prijs is vervolgens het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen en dit bedrag is vooral het resultaat van onderhandeling.

Conclusie

Het zal duidelijk zijn: het bepalen van webshop waarde is geen exacte wetenschap! Er zijn subjectieve factoren in het spel zoals de (deels aangenomen) risico’s. Die zijn vaak niet volledig hard te maken en een koper zal deze hoger kunnen inschatten dan de verkoper. Maar een waardebepaling via een goed navolgbare methode als de Discounted Cash Flow vormt wel een goede methode om een inhoudelijke discussie tussen koper en verkoper plaats te laten vinden. En dat is in onze ervaring vaak de beste weg richting een deal.

 


blogTitle-internationale_Shopper

Wil je de artikelen van Trusted Shops rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze gratis tweewekelijkse nieuwsbrief!

Inschrijven voor nieuwsbrief >