x x

Gra­tis e‑book

Ver­be­ter je ran­king: SEO voor web­shops (+ check­list)

Vul het formulier in en down­load het e‑book gra­tis!

SEO (zoek­ma­chi­ne­o­p­ti­ma­li­sa­tie) is zo be­lang­rijk in de we­reld van e‑com­mer­ce. Veel shop­pers be­gin­nen hun zoek­tocht naar pro­duc­ten op zoek­ma­chi­nes zo­als Goog­le. Een ho­ge­re po­si­tie voor die be­lang­rij­ke zoek­woor­den zorgt voor gra­tis re­le­vant ver­keer naar je web­si­te!

We heb­ben een diep­gaand e‑book ge­maakt (met een check­list) om je te hel­pen je SEO-ta­ken op or­de te krij­gen. Leer over:

  • Keywords;
  • Af­beel­din­gen op­ti­ma­li­se­ren;
  • Struc­tuur en ar­chi­tec­tuur van je si­te;
  • ... en veel meer!
E-book: Verbeter je ranking: SEO voor webshops (+ checklist)

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevens­bescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen